Cover-bekken-og-hofter

Plager i bekken og hofter. En guide til diagnostikk og behandling er en håndbok i diagnostikk og behandling av bekken- og hofteplager.

Har du spørsmål vedørerende innholdet på denne siden, kan du kontakte heidi.nordli@fagbokforlaget.no

Halebenssmerter

Hofteleddsartrose

Konsekvenser av leddrelaterte plager

Laterale hoftesmerter

Svangerskapsrelaterte plager

book-cover